onsdag 30 januari 2008

Arbetskraftsinvandringen måste få kosta

Enligt DN-debatt kommer Alliansens 400-miljonerssatsning på arbetskraftsinvandrare att fullföljas, trots ett misslyckande. Svensk arbetsmarknad är så exkluderande enligt Nyamko, Sven-Otto och Fredrik. Men hur går detta ihop när vi samtidigt får rapporter från TV4 och SR att under 2007 så gick vart tredje ledigt jobb till utlandsfödda. Observera att i denna siffra har man inte räknat in andra och tredje generationens invandrare och inte heller de vars ena förälder är av utländsk härkomst. Under 2008 beräknas dessutom vartannat jobb gå till en utlänning, ändå krävs satsningar på hundratals miljoner. Om man ställer invandrarna i proportion till befolkningen i sin helhet så verkar detta handla om positiv särbehandling eller vågar jag säga etnisk diskriminering av svenskar?

tisdag 22 januari 2008

Utbetalningar i guds namn

Nu avslöjar DN och SVD att enbart under 2006 så betalade Stockholms stad ut 23,5 miljoner kronor "i guds namn". Betalningsmottagaren, Bismilahi AB har just betydelsen "i guds namn". Huvudmannen är en muslimsk somalisk fembarnsmamma verksam inom förskolan i det somaliska Rinkeby. Miljonerna har förts vidare från kvinnans bolag Bismilahi AB via informella banknätverk till terroristorganisationer som utgår från Afrika och arabiska halvön. Vilka terroristattentat som pengarna finansierat står ännu så länge oklart men alltsamman utreds av SÄPO.
Skattebetalarna ifrågasätter nu Stockholms stads hantering av allas våra gemensamma resurser och undrar om dessa överföringar till terroristverksamhet varit medveten. Med tanke på företagets namn, kvinnans ursprung och religion, så är det inte svårt att lista sig till vad kvinnans huvudsakliga mål varit. Hur många miljoner i sin helhet har staden betalat ut till denna kvinna? Kommer huvuden att rulla på Stadshuset, det är det många som undrar. Kommer somalierna att utvisas?

torsdag 17 januari 2008

Att gödsla med skattemedel

Efter en mordbrand 2006 i Islamic centers moské i Malmö beslutade den dåvarande regeringen att ge ett bidrag på 3 miljoner för återuppbyggnad. Redan här verkar ett stort misstag begåtts. För att vara berättigad bidrag krävs det nämligen att det aktuella samfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar varpå det svenska samhället vilar och att samfundet är stabilt och har egen livskraft. Svenskarnas skattekronor används till främmande kulturer med det huvudsakliga syftet; islamisering. Detta handlar således inte om att bidra till något som skulle gynna Sverige och svenska värderingar.
Inte nog med detta. Det har varit länsstyrelsens uppgift att följa upp och kontrollera Islamic centers bokföring. Trots att Islamic center sedan 2002 visat stora brister i sin bokföring har bidrag ändå delats ut och allt lämnats utan åtgärd. Man slickar muslimerna medhårs från svenska myndigheters sida, kanske är man som vanligt rädd att kallas främlingsfientlig eller rasist. Det är ju det värsta som kan hända i detta land. Som skattebetalare frågar man sig nu vad alla miljoner använts till. Uppenbart är att här förekommit grov kriminalitet på flera plan. Vad har dessa inblandade kriminella använt dessa allas våra gemensamma slantar till? Jag anar det värsta.

måndag 14 januari 2008

Bistånd tystar fågelsången

Afrika har fått 8 billioner (8 000 000 000 000 000) i bistånd de senaste 40 åren men ändå råder det misär. Biståndet har skapat ett beroende då det aldrig funnits krav på motprestation. Biståndet har passiviserat, några incitament att hushålla med resurser har aldrig funnits. Befolkningen i Afrika var för 40 år sedan omkring 344 miljoner, idag har befolkningen med biståndets hjälp tredubblats. Befolkningstillväxten i Afrika väntas dessutom mer än fördubblas de närmaste 45 åren. Ju fler afrikaner desto större utvandring till Väst. Numera uppgår summan som de utvandrade sänder hem till det tredubbla mot vad biståndet i sig utgör. Bistånd och gåvor ger folkökning som driver på utvandring som ökar bistånd och gåvor som ger fler människor. En ond cirkel.
Fler människor konkurrerar om tillgängliga resurser vilket bland annat har lett till avskogning, detta har i sin tur direkt och indirekt lett till torka och ökenspridning. Redan i början av 90-talet drabbades "svenska" småfåglar av allvarlig torka i övervintringsområdena söder om Sahara. Bestånden har aldrig repat sig och allt tyder på att torrperioderna kommer allt oftare. Värst drabbade är arter som ladusvala, näktergal, stenskvätta, trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare. Lövsångarna har minskat till en tredjedel sedan 1980-talet. När det t ex gäller den svartvita flugsnapparen så har den inte hunnit ställa om flytten till rådande förhållanden och missar därför "larvtoppen". Det betyder att det inte finns mat åt ungarna. Frågan är om fåglarna med sin korta livscykel hinner anpassa sig innan det är för sent. Överbefolkning är en viktig orsak till miljöförstöring och klimatförändringar, biståndet i sig bidrar till en artfattig värld. Personligen hade jag sett biståndet kopplat till barnbegränsning och på så sätt hade artrikedomen kunnat bevaras.

lördag 12 januari 2008

I dessa folkvandringstider

Det finns många sätt att bli svensk på, anhöriginvandring är ett. PUT - Permanent UppehållsTillstånd i Sverige kan ges vid planerade äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållanden med någon som bor i Sverige. Det betyder att alla som bor i Sverige, både etniska svenskar och invandrare, på detta sätt kan hjälpa en medmänniska i ett annat land. Denna variant av anhöriginvandring har liksom all annan invandring ökat under senare år. Den som bedöms ha störst chans att få stanna i Sverige sänds till Sverige för att ansöka om asyl. Denna person återknyter snart banden med hemlandet och fungerar som ankare för anhöriginvandring genom släkt- och äktenskap. En annan variant kan handla om skenäktenskap för pengar, allt enligt uppgift från Migrationsverket i SR. Företeelsen är välkänd och utbredd, ett svenskt PUT betingar ett värde på över 250 000 kronor, så frestelsen kan bli stor för många. Äktenskapsinvandringen ökade i fjol från 18 000 till 20 500 ansökningar. Vad detta omsätter i ekonomiska termer, det är det ingen som vet.

fredag 11 januari 2008

Rena rama medeltiden

Idag inleds det muslimska nyåret och tideräkningen är 1429. Det är medeltid i dubbel bemärkelse om man ska tro politikerna i Esklistuna. På förekommen anledning har politikerna sammanställt en larmrapport som gäller skolbarnen från muslimska länder som Irak, Afghanistan och Somalia. De nyanlända eleverna beskrivs som att de skulle ligga tusen år efter sina svenska klasskamrater i utvecklingen. Det är konstigt att någon kan ha den uppfattningen i dag när vi lever i en globaliserad värld där nästan alla har tillgång till internet, säger Servat Barzangi från Sabrinimoskén. Kritiken från vänsterkanten lät inte heller vänta på sig då Maria Chergui (V) reagerar på formuleringarna. Att det är just språkbruket som sådant och inte verkligheten som upprör kanske kan sägas vara betecknande för de flesta av våra politiker och imamer. Det är enklast att blunda för verkligheten, men faktum är att en majoritet i muslimska länder är analfabeter och det kan vara anledningen till att man talar om de nya eleverna som komna från medeltiden.
Läs mer på Sydsvenskan
Läs mer på HD
Läs mer på ekuriren
Larmrapporten