onsdag 30 januari 2008

Arbetskraftsinvandringen måste få kosta

Enligt DN-debatt kommer Alliansens 400-miljonerssatsning på arbetskraftsinvandrare att fullföljas, trots ett misslyckande. Svensk arbetsmarknad är så exkluderande enligt Nyamko, Sven-Otto och Fredrik. Men hur går detta ihop när vi samtidigt får rapporter från TV4 och SR att under 2007 så gick vart tredje ledigt jobb till utlandsfödda. Observera att i denna siffra har man inte räknat in andra och tredje generationens invandrare och inte heller de vars ena förälder är av utländsk härkomst. Under 2008 beräknas dessutom vartannat jobb gå till en utlänning, ändå krävs satsningar på hundratals miljoner. Om man ställer invandrarna i proportion till befolkningen i sin helhet så verkar detta handla om positiv särbehandling eller vågar jag säga etnisk diskriminering av svenskar?

Inga kommentarer: