lördag 12 januari 2008

I dessa folkvandringstider

Det finns många sätt att bli svensk på, anhöriginvandring är ett. PUT - Permanent UppehållsTillstånd i Sverige kan ges vid planerade äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållanden med någon som bor i Sverige. Det betyder att alla som bor i Sverige, både etniska svenskar och invandrare, på detta sätt kan hjälpa en medmänniska i ett annat land. Denna variant av anhöriginvandring har liksom all annan invandring ökat under senare år. Den som bedöms ha störst chans att få stanna i Sverige sänds till Sverige för att ansöka om asyl. Denna person återknyter snart banden med hemlandet och fungerar som ankare för anhöriginvandring genom släkt- och äktenskap. En annan variant kan handla om skenäktenskap för pengar, allt enligt uppgift från Migrationsverket i SR. Företeelsen är välkänd och utbredd, ett svenskt PUT betingar ett värde på över 250 000 kronor, så frestelsen kan bli stor för många. Äktenskapsinvandringen ökade i fjol från 18 000 till 20 500 ansökningar. Vad detta omsätter i ekonomiska termer, det är det ingen som vet.

Inga kommentarer: